Els nostres serveis d’assessorament a l’Empresa Familiar integren a advocats i economistes de totes les àrees de pràctica de la Signatura que, a més de conèixer en profunditat el dret aplicable en la seva matèria, tenen un especial coneixement de les especificitats de l’empresa familiar i de les vicissituds que poden afectar els patrimonis familiars, empresarials i privats.

En aquest àmbit, el nostre àmbit d’actuació inclou, entre altres, les següents àrees:

Dret Fiscal

  • Fiscalitat de l’empresa familiar.
  • Planificació i assessorament en la internacionalització de l’empresa familiar.
  • Assessorament en operacions de reorganització societària: separació i devolució d’aportacions als socis.
  • Planificació successòria i assessorament en el relleu generacional.

Dret Privat

  • Assessorament en matèria de pactes i protocols familiars en tot el procés de disseny, negociació, redacció i implantació.
  • Assessorament en matèria successòria, tant en l’elaboració de testaments i pactes successoris com en la realització de particions hereditàries judicials i extrajudicials.
  • Preparació i redacció de capítols matrimonials i pactes de convivència.
  • Dret Societari, incloses totes les qüestions relatives a govern corporatiu, constitució de societats, reformes estatutàries, secretaries de consell i acords entre socis.

Dret Processal

  • Conflictes societaris, incloent impugnació d’acords socials, disputa entre accionistes, execució de pactes parasociales i exercici d’accions de responsabilitat enfront d’administradors.
  • Conflictes successoris, incloent tot tipus d’accions en seu judicial.l.

¿REQUEREIX DELS SERVEIS
  D´UN ASSESSOR?

Els nostres experts li oferiran la
millor solució a la seva consulta…