Descarregui les novetats mensuals en legislació, jurisprudència i doctrina, així com la nostra opinió/resum sobre temes rellevants :

CIRCULAR INFORMATIVA FEBRERO

En aquesta circular incloem els  articles següents :

  • Directrius generals del Pla Anual de Control Tributaria i Duaner 2018.
  • Comentaris al Reial Decret 1070/2017 que modifica el Reglament d’aplicació dels tributs i al que resulta el Consell per la Defensa del Contribuent.
  • Comentaris al Reial Decret 1071/2017 pel que es modifica el Reglament General de Recaptació.
  • Comentaris al Reial Decret 1071/2017 pel que es modifica el Reglament General del Règim Sancionador Tributari.
  • Normativa i resolucions rellevants a l’àmbit legal.
  • Remeis processals del transmissor o alienant en la nova regulació de contracte de compravenda del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya.
  • Calendari fiscal : febrer