ORIGEN

 

 

Professionals amb un passat comú en la mateixa o altres firmes internacionals d’auditoria i d’assessoria jurídica i tributària, i en despatxos d’advocats.

El 2001 vàrem crear una firma de serveis professionals que ofereix un assessorament personalitzat i integral en matèria tributària, mercantil, jurídic empresarial general, financera i comptable.

Tot comptant amb un equip amb més de 30 anys d’experiència professional, tant pel que fa a l’assessorament a clients com en la gestió interna de grups de treball i projectes.

Per a completar el nostre objectiu professional, el 2016 ens vàrem integrar en una firma internacional d’origen alemany, ETL GLOBAL, que disposa de més de 800 oficines i està present en 44 països del món. A més de compartir criteris i principis aconseguim d’ampliar la nostra cobertura territorial i de serveis, alhora que hem tornat a coincidir amb molts amics i col·legues professionals d’èpoques anteriors.

En aquesta línia, el gener del 2018 vam incorporar al nostre grup a MESTRE ECONOMISTES, de Salou i Tarragona, fundat el 1986, amb un equip professional especialitzat en l’assessorament fiscal i comptable.

Formem un equip d’advocats i assessors tributaris que:

 • Comparteix uns principis comuns d’actuació, serveis i nivells de qualitat.
 • Gestiona una xarxa d’intercanvi de coneixements, formació i afers professionals.
 • Complementa les seves àrees d’especialització, tot oferint un assessorament integral.
 • Genera un sistema informàtic per prestar serveis en xarxa.

CULTURA

 

 

Tot això amb l’objectiu de prestar un servei personalitzat de qualitat i d’aportar solucions per als negocis dels clients, sempre amb la pretensió de superar les seves expectatives de qualitat i perseguint la màxima eficiència i eficàcia. La nostra vocació promou augmentar el valor de les empreses clients de la nostra Firma..

Un veterà i savi auditor (Enric Vergés), mestre d’alguns de nosaltres, deia i segueix dient que un bon auditor ha de ser meitat monjo i meitat soldat. Com a Assessors, nosaltres assumim com a propi el més positiu d’aquests valors, tot complementant-los amb els inherents als de l’artesà i del lletrat.

Amb això volem reflectir que tenim i exercim uns valors, distintius de la nostra firma:

honestedat, integritat, lleialtat, independència, professionalitat, responsabilitat, esperit de servei, discreció, rigor, confiança-empatia, equilibri entre el que és personal, empresarial i professional, tolerància, solidaritat professional i multidisciplinarietat.

VALORS

 

Solucions, Empresa, Persones

SERVEI
PERSONALITZAT

Els socis i tot l’equip s’involucren i assumeixen com a propis els assumptes dels clients, amb honestedat, lleialtat, professionalitat i dedicació absoluta. Per a nosaltres tots els clients són molt importants.

QUALITAT
I RAPIDESA

S’aporten solucions de manera àgil i ràpida, dissenyades amb rigor professional, experiència,
coneixement dels negocis i innovació..

EQUIP
MULTIDISCIPLINARI

Diferents professionals amb l’únic objectiu d’augmentar els beneficis dels nostres clients, amb confiança i empatia, carregats d’esperit de servei.

HONORARIS
AJUSTATS

Busquem una relació duradora i a llarg termini amb els nostres clients mitjançant uns
honoraris prudents, raonables i personalitzats..

PRÀCTIQUES

 

 

Tots els professionals fem nostre l’esmentat anteriorment i a més assumim les pràctiques següents:

 

 • Treball en equip.
 • Coneixement i comprensió del negoci dels nostres clients.
 • Participació activa dels socis.
 • Relació directa i duradora en el temps amb els nostres clients.
 • Innovació, agilitat de resposta i eficiència.
 • Màxima qualitat amb uns honoraris professionals raonables.
 • Amplitud i integració multidisciplinària de serveis.
 • No discriminació per cap raó o fet.

¿REQUEREIX DELS SERVEIS
D´UN ASSESSOR?

Els nostres experts li oferiran la millor solució a la seva consulta…