Assessorament personal i permanent amb uns honoraris raonables
i respostes ràpides i concretes que aporten solucions.

ELS NOSTRES SERVEIS

PACTES 
SUCCESORIS

 

Els pactes successoris permeten regular la successió d´una persona d´una manera similar a un testament si bé, en ser convinguts de manera bilateral.

RECURSOS I RECLAMACIONS
CONTRA L ´ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

 

ETL GLOBAL ADD ofereix als seus clients representació davant l´Administració Tributària en totes les seves instàncies i actuacions.

HERÈNCIES
A FAVOR DE NO RESIDENTS

 

Oferim als nostres clients la gestió integral dels tràmits          d´herència a favor de persones físiques no residents a Espanya

ASSESSORAMENT
TRIBUTARI

 

Des de la consulta i dictamen, la planificació fiscal i la confecció de les declaracions-autoliquidacions, fins a la defensa davant l’Administració.

FUSIONS I
ADQUISICIONS

 

Fusions, escissions, transformacions, bescanvi de valors, aportacions no dineràries de negoci i tot tipus d’operacions de reestructuració mercantil.

PROCESSAL I
ARBITRATGE

 

El Departament de Dret Processal del despatx presta assessorament davant situacions de conflicte de naturalesa civil i mercantil.

DRET
SOCIETARI

 

Constitució de societats, modificacions estatutàries, poders, revisió de contractes i compravenda de negocis.

DRET
DE FAMÍLIA I SUCCESSORI

 

Confecció de capitulacions, crisis matrimonials, testaments, execucions testamentàries i adjudicacions de béns i drets.

ALTRES
SERVEIS

Modificacions estatuàries i testamentàries, protocol familiar, compliment de condicions fiscals i oficina familiar.

¿REQUEREIX DELS SERVEIS
  D´UN ASSESSOR?

Els nostres experts li oferiran la
millor solució a la seva consulta…