Alerta informativa en relació amb la publicació del Decret llei 23/2020, en vigor des del dia 11 de juny de 2020, que redefineix el calendari de presentació d’autoliquidacions tributàries de l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, afectades per la vigència de l’estat d’alarma aprovat en reacció a la pandèmia de la Covid-19.

Veure alerta informativa