Alerta informativa sobre els principals aspectes de la modificació de l’Impost sobre Successions i Donacions aplicable a Catalunya, en vigor des d’aquest mes de maig. Destaquem, d’entrada, la important pujada d’aquest impost i la conveniència per als contribuents d’analitzar possibles mesures d’optimització.

Veure alerta informativa