Novetats diàries en legislació, jurisprudència i doctrina: …, pot descarregar la nostra

Boletin_diario_FISCAL_14_01_2019_ETL_ADDIENS

Actualitat : Es remet a les Corts Generals el PROJECTE DE LLEI de Pressuposts Generals de l’Estat per l’any 2019.