Novetats diàries en legislació, jurisprudència i doctrina: …, pot descarregar la nostra

Boletin_diario_FISCAL_16_01_2019_ETL_ADDIENS

Actualitat : novetats del Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019.