Novetats diàries en legislación, jurisprudencia i doctrina…., pot descarregar nostra

Circular diaria 30.03.2023_ETL_ADDIENS

Al Mini Butlletí Fiscal de 30 de març de 2023 :

 

Congrés dels Diputats

LGT. PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LGT.

El Congrés remet al Senat la modificació de la Llei General Tributària en el relatiu a cooperació administrativa a l’àmbit de la fiscalitat.

Resolucions del TEAC

LGT.

Procediment de recaudació

Acord de prohibició de disposar amb la finalitat de preservar el valor del títol de propietat embargat.

LGT

Procediment de recaudació

Prescripció del dret de l’Administració per a exigir el pagament de deutes tributàries liquidades o autoliquidades. Interrupció de la prescripció. Certificat de deutes pendents.

Sentència d’interès

LGT.

COMPROVACIÓ DE VALORS

El TS determina que la comunicació d’inici d’un procediment de comprovació de valors ha de justificar el motiu de la revisió.

Sentència del TC

IIVTNU

PUBLICADA LA SENTÈNCIA

Es publica la Sentència del TC que avala la regulació per Reial Decret Llei de l’Impost de plusvàlua i desestima el recurs de inconstitucionalitat del PP.

Al nostre Butlletí del 10 de març publiquem la nota de premsa del TC. En el d’avui afegim la sentencia publicada.

Parlament Europeu.

UE.

BLANQUEIG DE CAPITALS

Noves mesures de la UE contra el blanqueig de capitals i la finançament del terrorisme

Ministeri de la Presidència

ICIO

ESGÈSIA

S’ELIMINEN PRIVILEGIS. Es publica nota a la web del Ministeri de la Presidència on s’explica l’acord entre el Govern d’Espanya i la Conferencia Episcopal Espanyola per el qual la Santa Seu renuncia a les exempcions que afecten al ICIO.