Novetats diàries en legislación, jurisprudencia i doctrina…., pot descarregar nostra

Circular diaria 6.06.2023_ETL_ADDIENS

Al Mini Butlletí fiscal de 6 de juny de 2023 :

Congrés dels Diputats

CONVALIDACIÓ. La Diputació. Permanent debatrà demà dimecres el Reial Decret-llei de mesures urgents en matèria agrària.

Consulta de la DGT

IVA. VENDA DE TRASTERS REFORMATS. La venda d’una trasters realitzats per un subjecte passiu d’IVA, que ha reformat un local comercial per aquest us en trasters, pot suposar una primera entrega d’edificació rehabilitada en els termes de l’IVA, i, per tant, subjecta i no exempta d’IVA, o una segona o ulterior entrega d’edificació reformada, que quedarà subjecta a TPO, llevat que l’adquirent sigui subjecte passiu d’IVA i renunciï a l’exempció.

Sentència d’interès

IRPF. EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ HABITATGE HABITUAL. DIVORCIATS O SEPARATS. El Tribunal Suprem fixa jurisprudència en la interpretació dels requisits per a gaudir de l’exempció per reinversió en habitatge habitual en cas de conjuges separats o divorciats.

La Nota informativa publicada a la web del Poder judicial va ser reproduïda al nostre butlletí fiscal de 18 de maig de 2023, en aquest butlletí, os indiquen l’enllaç a la publicació de la sentència.

Auto d’interès

  1. OPERACIONS VINCULADES. El TS haurà de respondre si resulta d’aplicació el règim d’operacions vinculades a supòsits en els que els administradors de la societat contribuent presten els seus serveis professionals, a través d’aquella mateixa mercantil, a altre societat diferent d’aquella.

Monogràfic

  1. Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres.