Novetats diàries en legislació, jurisprudència i doctrina: …, pot descarregar la nostra

Circular diaria 9.03.2020_ETL_ADDIENS

Actualitat : El TS haurà de precisar l’abast de l’expressió “rendiments del treball rebuts per treballs efectivament realitzats a l’estranger” continguda a l’article 7.p) LIRPF i, en particular, si es pot aplicar als rendiments derivats de la dirección i control propis de la participación als Consells d’Administració d’una filial a l’estranger o, pel contrari, aquelles funcions careixen de la consideració de treballs efectius i, conseqüentment, no donen dret a l’exempció contemplada al precepte esmentat.