Novetats diàries en legislació, jurisprudència i doctrina: …, pot descarregar la nostra

Circular diaria 27.01.2021_ETL_ADDIENS

En el Mini Butlletí :

Butlletins Oficials

BOE 27.01.2021 núm. 23 : MESURES SOCIALS I ARRENDAMENT. Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de la ocupació.

BOIB 26.01.2021 NÚM. 11 : ILLES BALEARS. IMPOST SOBRE ESTÀNCIES TURÍSTICS. Decret Llei 1/2021, de 25 de gener, per el que s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l’activitat administrativa.

DOGC 27.01.2021 NÚM. 8326 : CATALUNYA. TAXACIONS PERICIALS. ORDRE VEH/13/2021, de 25 de gener, per la qual es fixen els honoraris maxims a percebre per les persones perites terceres en les taxacions pericials contradictòries.

Consulta de la DGT d’interès : IRPF. Contracte de gestió discrecional de  cartera. Es consulta sobre la deduïbilitat de la gestió cobrada per el banc. La comissió per gestió no es deduïble ni tampoc la comissió per reemborsament de participacions efectuat pel seu pagament.

Sentència del TS d’interès : DRET DE SEPARACIÓ. El soci que exerceix el dret de separació conserva la seva condició fins que es reemborsi de manera efectiva la seva participació.