Descarregui les novetats mensuals en legislació, jurisprudència i doctrina, així com la nostra opinió / resum sobre temes rellevants:

CIRCULAR INFORMATIVA ABRIL

En  aquesta circular incloem els següents articles :

  • Comentaris al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018.
  • Principals novetats de l’IRPF 2017
  • Normativa i resolucions rellevants a l’àmbit legal.
  • Ressenya d’interès : Legalització de llibres oficials de manera telemàtica, situació actual.
  • Calendari fiscal : abril
  • Calendari fiscal : campanya IRPF 2017