Descarregui la nostra Circular Informativa

CIRCULAR INFORMATIVA EXTRAORDINARIA_1

Els accompanyem Nota informativa preparada pel nostre Departament deDret Mercantil relativa a la recent Senència del Tribunal Suprem dictada en data 26 de febrer de 2918 relativa al règim de  distribució dels  administradors de les societats no cotitzades.

Aquesta Sentència resulta d’especial interés pel canvi de criteri que el Tribunal Suprem aplica sobre la doctrina vigent des de l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2015, de la Llei 31/2014, de modificació de la Llei de Societats de Capital pel Bon Govern Coorporatiu.

Quedem a la  seva disposició per a comentar qualsevol implicació que aquesta Sentència pogués tenir a la seva societat. Aprofitem l’ocasió per saludar-los molt atentament,