Circular informativa extraordinària i urgent sobre l’increment de l’Impost sobre Successions i Donacions aplicable a Catalunya i possibles mesures de planificació.

CIRCULAR INFORMATIVA EXTRAORDINÀRIA FEBRER 2020