Novetats diàries en legislació, jurisprudència i doctrina: …, pot descarregar la nostra

Boletin_diario_FISCAL_21_01_2019_ETL_ADDIENS

Actualitat : Es remet a les Corts Generals PROJECTE DE LLEI de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals i el PROJECTE DE LLEI de l’Impost sobre les Transaccions Financeres.