Novetats diàries en legislació, jurisprudència i doctrina: …, pot descarregar la nostra

Circular diaria 3.12.2020_ETL_ADDIENS

En el Mini Butlletí d’avui :

Butlletins oficials

BOE 03.12.2020 núm. 316 : CONVENI ESPANYA-RUMANIA- Conveni entre el Regne d’Espanya i Romania per a eliminar la doble imposició en relació amb els impostos sobre la renda i preveure la evasió i elusió fiscals i el seu Protocol, fet a Bucarest el 18 d’octubre de 2017.

DOGC 03.12.2020 núm. 8285 : CATALUNYA. MESURES SANITÀRIES. DECRET LLEI 48/2020, d’1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, de 4  d’agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre.

DOGC 3.12.2020 núm. 8285. CATALUNYA MESURA URGENT COMPLEMENTÀRIA. DECRET LLEI 49/2020 d’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

DOGC 03.12.2020 núm. 8285 : CATALUNYA. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS. RESOLUCIÓ EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa publica la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (ref. BDNS 536557).

DOGC 03.12.2020 núm. 8285 : GALICIA. AJUDES. RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2020 per la que es dona publicitat de l’Acord del Consell de Direcció que aprova les bases reguladores de les ajudes per a la instal.lació, reforma i adaptació de les terrasses dels establiments d’hosteleria i restauració i l’adquisició d’element de envasat i embalatge per al servei de consum en el domicili, cofinanciades pel Fons Europeo de Desenvolupament Regional en el marc del programa operatiu Feder Galicia 2014-2020, i es produeix a la seva convocatòria en règim de concurrència no competitiva per a l’any 2021 (codi de procediment IG524E).

Resolució del TEAC d’interès : LGT PRESCRIPCIÓ. L’Administració no pot comprovar exercicis prescrits anteriors a la Llei General Tributària (Llei 58/2003). A més, el Ts haurà de contestar si resulta possible fer-ho amb anterioritat a 2015 després de la reforma de l’article 115.

Actualitat de la Comissió Europea : Fiscalitat equitativa : Els estats membres acordes noves normes en matèria de transparència fiscal aplicables ales plataformes digitals.