Novetats diàries en legislació, jurisprudència i doctrina: …, pot descarregar la nostra

Actualitat : publicada la CONSULTA AUDITORÍA 1- BOICAC 117/MARZO 2019 – Sobre si el verificador de l’estat d’informació no finançera, podría ser l’auditor de comptes de l’entitat o que condicions ha de reunir aquest.