Novetats diàries en legislació, jurisprudència i doctrina: …, pot descarregar la nostra

Circular diaria 01.05.2020_ETL_ADDIENS

Actualitat: resum de les modificaciones en el tributs propis de la Generalitat de Catalunya.