Descarregui les novetat mensuals en legislació, jurisprudència i doctrina, així com la nostra opinió / resum sobre temes rellevants.

CIRCULAR INFORMATIVA MAYO

En aquesta circular incloem els articles següents :

  • IRPF: reduccions i despeses deduïbles segons les diferents fons de
  • Relació entre l’efecte vinculant de les contestacions a consultes de la Direcció General de Tributs i la doctrina vinculant del Tribunal Econòmic-Administratiu Central. Aspecte temporal.
  • Normativa i resolucions rellevants a l’àmbit legal
  • Ressenya d’interès : nous models per la presentació de les Comptes Anuals al Registre Mercantil : declaració d’identificació del titular real.
  • Calendari fiscal: maig