Les nostres gestions i assessorament es basen en una disponibilitat absoluta, per tal de proporcionar respostes ràpides i adequades a les consultes, i un contacte directe i personal amb les persones que designi el client fins a esdevenir un membre més del seu equip empresarial en les següents àrees:

  • Domiciliació de societats
  • Comptabilitat i compliment d’obligacions tributàries
  • Comptabilitat, nòmines, gestió administrativa i gestió de negoci
  • Confecció de nòmines i cotització a la Seguretat Social
  • Assessorament comptable. Principis i normes comptables
  • Apoderaments per a gestió administrativa
  • Gerència interina
  • Assessorament i intervenció en la transmissió de negocis, empreses o actius
  • Elaboració d’informes econòmic-financers

¿REQUEREIX DELS SERVEIS
  D´UN ASSESSOR?

Els nostres experts li oferiran la
millor solució a la seva consulta…