El Despatx posa a la seva disposició un equip especialitzat en dret jurídic-mercantil que és capaç d’oferir un assessorament permanent en les actuacions i decisions ordinàries de l’empresa. La nostra involucració en la planificació d’aquestes actuacions es realitza amb un especial èmfasi en la disponibilitat absoluta, a l’efecte de proporcionar un assessorament eficient i de forma diligent a les qüestions que es plantegin, produint-se un contacte directe i personal amb les persones que designi el client i convertint-se nostres professionals en un membre més del seu equip empresarial.

El nostre grau d’especialització abasta, entre altres, les següents matèries:

 • Assessorament sobre el compliment normatiu i totes les novetats que es vagin produint, incloent aquest assessorament les possibles opcions que es puguin arribar a plantejar dins del marc legal aplicable.
 • Preparació i assessorament en seu òrgans socials (Junta General i Òrgan d’Administració), redactant i executant els documents pertinents.
 • Secretari no conseller. Lletrat assessor de societats. Confecció i manteniment d’Actes i altres documents obligatoris.
 • Apoderaments
 • Constitució de societats i sucursals, així com modificacions estatutàries de tota classe.
 • Trasllat internacional del domicili social.
 • Redacció de pactes de socis i tot tipus d’acords sobre aquest tema.
 • Assessorament en matèria de conflictes de socis i d’administradors.
 • Assessorament, redacció, revisió i negociació en tot tipus de contractes mercantils (distribució, franquícia, agència, compravenda, arrendament, finançament, garantia, etc).
 • Auditories legals d’empreses.
 • Assessorament en Dret Immobiliari, arrendaments urbans, de negoci, d’indústria, així com a comunitats de veïns i de finques.
 • Assistència en la internacionalització de l’empresa gràcies a la nostra xarxa global d’oficines de ETL GLOBAL

¿REQUEREIX DELS SERVEIS
  D´UN ASSESSOR?

Els nostres experts li oferiran la
millor solució a la seva consulta…