Pretenem un assessorament permanent als nostres clients, entès com un compromís d’atenció constant, que no es limita a la problemàtica que el desenvolupament normal de l’activitat pot plantejar, sinó que presta una atenció especial a les novetats legislatives i generals que es plantegin a cada moment i puguin tenir incidència en els negocis.

Entès, també, com la participació en el disseny i configuració de nous projectes i inversions, atès que una planificació adequada és imprescindible.

Una planificació fiscal constant i integral suposa un avantatge competitiu. En la presa de decisions es requereix el suport de la seguretat fiscal i l´aprofitament de totes les oportunitats legals.

I, finalment, centrat en la prestació de serveis amb un especial èmfasi en el requeriment de disponibilitat absoluta, a efectes de proporcionar respostes ràpides i adequades a les consultes, i un contacte directe i personal amb les persones que designi el client, essent un membre més del seu equip empresarial en les següents àrees:

Assessorament tributari

 

 • Informació periòdica sobre novetats tributàries
 • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Imposició indirecta (IVA, ITP i AJD …)
 • Altres impostos directes i tributació local
 • Consolidació fiscal
 • Empresa familiar
 • Planificació successòria
 • No residents a Espanya
 • Planificació fiscal internacional
 • Preus de transferència
 • Règims forals
 • Règim fiscal de Canàries
 • Aplicació d´altres règims especials
 • Tramitació de la sol·licitud de devolució d´IVA en altres països
 • Confecció de declaracions tributàries (IRPF, Societats, IVA, Intrastat i Impostos Locals) i
  declaracions informatives (720, ETE …)
 • Assistència en la internacionalització de l´empresa
 • Auditoria fiscal i investigació i prospecció de compra o venda d’empreses.

¿REQUEREIX DELS SERVEIS
  D´UN ASSESSOR?

Els nostres experts li oferiran la
millor solució a la seva consulta…