El Departament de Dret de Família i Successori està format per especialistes en Dret Civil així com en Dret Fiscal, prestant un servei multidisciplinari que resulta essencial en tots els assumptes gestionats.

Les principals àrees d’actuació són les següents:

 

  • Planificació successòria i assessorament en el relleu generacional.
  • Assessorament en matèria de pactes i protocols familiars en tot el procés de disseny, negociació, redacció i implantació.
  • Assessorament en matèria successòria, tant en l’elaboració de testaments i pactes successoris com en la realització de particions hereditàries judicials i extrajudicials.
  • Preparació i redacció de capitulacions prèvies, capitulacions matrimonials i pactes de convivència. Règim econòmic matrimonial.
  • Separacions i divorcis, tant en la fase pre judicial com judicial.
  • Redacció de testaments. Planificació successòria.
  • Herències i adjudicació de béns.

¿REQUEREIX DELS SERVEIS
  D´UN ASSESSOR?

Els nostres experts li oferiran la
millor solució a la seva consulta…