El nostre assessorament es caracteritza per prestar serveis amb una èmfasi especial en el requeriment de disponibilitat absoluta, donada la rellevància i continus canvis en la legislació laboral que es van succeint. Oferim un assessorament integral en aquesta matèria i proporcionant la solució més adequada, així com informació periòdica sobre els beneficis que es puguin aplicar, tot prestant especial atenció a l’àrea de prevenció de riscos i amb pretensió de ser el seu soci en l’àmbit de Recursos Humans i, en general, de l’empresa.

 • Contractació general i règim d’alts directius
 • Assistència a inspeccions de treball i Seguretat Social
 • Convenis col·lectius
 • Assistència i representació davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació
 • Acomiadaments i regulacions d’ocupació
 • Contencios. Assistència i representació en tot tipus de procediments i davant totes les instàncies
 • Auditories laborals
 • Anàlisi i gestió de pensions, situacions d’incapacitat temporal i prestacions de tot tipus
  de la Seguretat Social.
 • Confecció de nòmines (Constitució i legalització inicial en matèria laboral per a empreses i persones físiques en els diferents règims de la Seguretat Social.
 • Confecció de fulls de salari mensuals. Anàlisi i estudi de les diferents modalitats de contractació de treballadors, confecció i tramitació dels butlletins de cotització de la Seguretat Social.
 • Tramitació d´altes, baixes, variació de dades i altres gestions d´afiliació que es realitzen a través de la Seguretat Social i declaració de retencions IRPF).

¿REQUEREIX DELS SERVEIS
  D´UN ASSESSOR?

Els nostres experts li oferiran la
millor solució a la seva consulta…