Oferim als nostres clients la gestió integral dels tràmits d´herència a favor de persones físiques no residents a Espanya, tant si el causant és resident a Espanya, com si, essent resident en un altre país, la seva herència contenia béns o drets situats a Espanya.

Els nostres serveis abasten l’atorgament d´escriptures notarials, o quan sigui possible, la redacció de documents privats; el càlcul dels impostos a pagar i la complimentació de declaracions tributàries; la tramitació de l´herència davant els registres de la propietat; i els canvis de nom en registres administratius, buscant la planificació de les millors opcions perquè l´herència pugui arribar als seus beneficiaris pagant els mínims impostos i, en general, de la manera més senzilla.

¿REQUEREIX DELS SERVEIS
  D´UN ASSESSOR?

Els nostres experts li oferiran la
millor solució a la seva consulta…